b1b

ISLAM menetapkan tujuan kehadirannya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, kesihatan dan harta benda umat manusia. Manusia yang sihat ialah manusia yang sejahtera serta seimbang jasmani dan rohaninya dan sentiasa aktif.

Dengan kesihatan, manusia dapat meningkatkan kualiti hidupnya semaksima yang mungkin dan dapat meningkatkan pengabdiannya kepada Allah s.w.t serta sesama manusia.

Agama amat menekankan kepentingan penjagaan kesihatan serta pencegahan sesuatu penyakit. Malah kita diberikan petunjuk oleh Rasulullah s.a.w, supaya apabila ditimpa sesuatu penyakit, kita hendaklah segera mengubatinya kerana Allah tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkan pula ubatnya.

Dalam usaha mengekalkan dan menjaga kesihatan, ia bukan hanya dilihat sebagai urusan perseorangan atau keluarga tetapi yang ditekankan juga ialah kepentingan pencegahan penyakit.

Justeru dalam konteks penjagaan kesihatan, antara aspek penting yang diunjurkan oleh al-Quran dan sunah Rasulullah s.a.w dimulai dengan meletakkan prinsip pencegahan lebih baik daripada mengubati. Di samping itu manusia yang menjaga kebersihan amat dicintai oleh Allah s.w.t  kerana ia akan menjurus kepada kesihatan fizikal.

Beberapa contoh pencegahan serta pengamalan menyarankan agar kita menutupi hidangan, mencuci tangan sebelum makan, memberus gigi, larangan bernafas ketika minum, tidak membuang air di tempat yang tidak mengalir atau di bawah pohon. Terdapat banyak contoh dan praktik yang dituntut agama dalam konteks menjaga kesihatan.

DAH HABIS IKHTIAR UNTUK MENCARI PENAWAR PENYAKIT ANDA?

Share is Sunnah